esmaspäev, juuli 23, 2012

Taaskord jahun või siis ka mitte!

Vähem kui paar kuud tagasi kirjutasin ühe soovikirja. Toona hästi põlve otsas. Siiski see soovikiri on  olnud juba edukas. Sellestki olen juba bloginud. Kuid kuna mul nüüd arvuti, siis saan soovikirjagi edasi tegeleda. Mul on sõbralik koostöö mitme sõbraga, kes on püüdnud aidata soovikirja arusaadavamaks kirjutada. Aitäh Ülis, Ave ja teisedki! Ma ise arvan siiski veel, et kiri on liiga pikk ja lohisev, kuid lühemaks kirjutada - on keeruline. Kaoks mõte vist...

Hea kirja saaja,

mina olen Tiia. Püüan elada ja elangi rikast tavalist elu. Minu rikkus on mu soov elada täisväärtuslikku elu ja olla ühiskonnaliige vaatamata füüsilistele puuetele.
Kasutan toiminguteks/tegevusteks, millega ma ise füüsiliselt toime ei tule, isikliku abistaja teenust (IAT-d). Muid sotsiaalteenuseid ega -toetusi pole ma enam aastaid kasutanud. Nad lihtsalt ei ole minu vaadete ega elustiili seisukohalt praktilised ega toetavad.

IAT-d kasutan praegu aastas kokku maksimaalselt 2400 tundi ehk 100 päeva. (Meenutan, et lihtaastas on 365 päeva 8760 tunniga). Loomulikult on IAT-ga päevi oluliselt rohkem, kuna mõnel päeval vajan isikliku abistaja abi nt 4 tundi, mõnel teisel päeval aga 16 tundi. Oleneb tegevustest/toimetustest, millega ühel või teisel päeval tegelen. Samas olen väga kindel, et mina ei vaja kõrvalabi 24/7, nagu arvab (mind tundmata) arstlik ekspertiisikomisjon.
IAT-d rahastan pooles mahus (isegi üle poole) ise, endale annetamise teel. 2011.aastast on IAT ametlik osutaja MTÜ LEEPÜ (Lõuna-Eesti Erivajadustega Perede Ühing), mille esinaine ma olen. Olen seega ka tööandja kolmele inimesele ja maksan makse.

Ka enne seda panustasin üle 10 aasta omalt poolt mitteametlikult IAT-sse ikkagi üle poole – mis mulle ei sobinud ega olnud turvaline.
Mulle on see iseenda rahastamine suhteliselt koormav, sest IAT kõrvalt pean suutma end ka elatada – ehk ka isiklikku elu elada. See on ausalt öeldes päris raske, kuid teist võimalust paremaks eluks pole ma seni leidnud, kuigi vahel on just nimelt rahaliselt keeruline toime tulla. Siiski saan rahulolu ja jaksu sellest, et tänu IAT-le suudan olla võrdväärne ja vajalik (mis on igale inimesele normaalne ja endastmõistetav).
Püüan olla kohusetundlik tööandja, kuid rahalisi vahendeid on IAT ja oma vajaduste vahel küllaltki keeruline jagada.
Minu IAT-d toetab juba 12 aastat mõistvalt Mäksa vallavalitsus, kuid vallavalitsuse poolt eraldatavatest vahenditest ilmselgelt ei piisa. Eesti Vabariigis pole sotsiaaltoetuste ja -teenuste süsteem veel nii kaugele arenenud, et mõista, et ka sügava puudega inimene soovib ja saab IAT olemasolul piisavas mahus olla ühiskonnale kasutoov ressurss – mujal maailmas on selle mõistmiseni juba jõutud.

Seega olen eluolu sunnil ja kättemängitud viisil loonud omaenda IAT, mis on mind viinud edusammudele. Mul on motivatsioon, visioon ja tahe aina edasi minna, viia ellu pooleliolevad eesmärgid, mis peavad kunagi aitama ka teisi inimesi. Olen kunstnik, soovin saada heaks koolitajaks ja nõustajaks ning kirjutada veel sellel aastal uue raamatu. Samas soovin lihtsalt olla mina ise ja hea sõber oma sõpradele, hea ema ja vanaema (aga mitte sõpradest-sugulastest rahaliselt ega muul moel sõltuda).

2012.aasta lõpuni on mul endal vaja IAT-d rahastada umbes 2800 EUR ulatuses (7 kuu kohta). Siia kuuluvad 3 abistaja palgad ja MTA-le laekuvad maksud. Olen nõus, et tegelikult on IAT kallis teenus, kuid võrreldes teiste riikidega on ta mul hästi odav. Olen veendunud, et kui elaksin nt hooldekodus, siis oleksin lihtsalt tarbija – kuid soovin olla midagi enamat, ka vastuandja. IAT-l on kindel tunnihind, mis on praegu 3 EUR.

Sellel aastal saan ise veidi rohkem raha, kui otseselt IAT jaoks vaja on. St IAT saab rahastatud, kuid samas on oht, et mõned elulised vajadused jäävad rahuldamata või lükkuvad teadmatusse kaugusse, mistõttu tekib uusi probleeme juurde. Näiteks vajan printerit ning kodu vajab remonti, kuna korter sõna otseses mõttes hallitab. Tulen omadega edukalt toime, kui sellel aastal langeb isiklikult ära kasvõi 50% praegusest IAT-ga seotud rahalisest koormusest. Soovin edaspidi teha rohkem tööd ja selle kaudu ka paremini teenida – aga see õnnestub siis, kui võin ennast IAT osas turvaliselt tunda.2013.aastal vaatan oma IAT-ga seotud ressursid ja vajadused uuesti üle.

Kui usud, et mind ning mu töid ja tegemisi IAT kaasabil on vaja, siis palun tee annetus MTÜ LEEPÜ arvelduskontole SEB Pangas: 10220060800010. Iga euro on oluline samm minu eesmärkide poole ning aitab kaasa IAT arengule.
Kui ühel hetkel on IAT rahastamiseks sellel aastal piisavalt vahendeid, annan sellest kindlasti avalikult teada ka Sulle. Annetusi lihtsalt oma elu elamiseks ma ei soovi.
Vastutasuks võin reklaamida oma kodulehel (või mujalgi, nt näitustel) sind kui sõpra, tänu kellele saan kasutada IAT-d, mis on mulle käte ja jalgade eest.
Aitäh!
Tiia Järvpõld ja MTÜ LEEPÜ
Kontakt:
Tiia Järvpõld
Kaagvere 8-12
Mäksa vald
Tartumaa
E-mail: tiia@lux.ee
GSM: 55 29 317
Koduleht: www.lux.ee/tiia
Facebook: Tiia Järvpõld: www.facebook.com/profile.php?id=736709792


See lühem variant soovikirjast.
Samuti tänan Helinat, kes esimesel lugemisel sai pihta ja põhja, milles probleem on ning lubas inglise keelde ja levitada mujale maailma.

Usun, et ükskord laheneb edukalt kõik, mis on seotud IAT-ga :)

AGA,
usutavasti tuleb Saaremaal näitus.
Siin, Kaagveres näitus lükub sügisesse.
Seega, Paldiski näituse nr on 16 kolme aasta jooksul :):):)

Kommentaare ei ole: