esmaspäev, märts 09, 2020

IAT määrus Kastre vallas

Riigi Teatajas

https://www.riigiteataja.ee/akt/404032020029

Päris hea tunne on, et sain eksperdina kaasa rääkida määruse kehtestamisel.
Kuigi mulle tundub, et mind on ikka veel raske võtta isikliku abistaja teenuse eksperdina ja spetsialistina.
Minu südame soov on, et erivajadustega inimestel üle Eesti peab olema võimalust kaasa rääkida seaduste tegemisel, mis puudutavad otseselt neid endid. Või projektide kirjutamisel ja tegemisel arvestada erivajadustega inimeste endid ja kaasata.  Ei tohiks end teerulli alla jätta ise! Isegi mitte sellele mõeldagi ei tohiks erivajadustega inimesed ise!

Iga määrus saab ikka ja alati veel paremini teha.

Tänusõnad Kastre valla inimestele, kes on minu arvamuste ja kogemustega siiski ilusti - kenasti viis korda järjesti arvestanud!
Kuid see on alguste algus. Iga lõpp on millegi algus... Ma jään ikka iseendaks ja soovin oma elu võimalikult hästi elada ja läbi enda õnnestub veelgi valla - maailma paremaks teha 😉

Kommentaare ei ole: