laupäev, juuni 14, 2014

Edastan EPNÜL toetuse


Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit toetab ja seisab igati puuetega
inimeste õiguste eest saada haridust ja teha tööd.
Leiame, et töövõimereformi osas:


  1. Vabariigi Valitsus peab koostama täpse tegevuskava, selleks et
  puuetega inimesed näevad, kuidas kavatsetakse edasi minna nii
  töövõimereformi puuduste kaotamisel kui ka selle reformi rakendamisel.
  2. Reformiga ei tohi kiirustada ning ettevalmistustöödes tuleb
  järjepidevalt kaasata puuetega inimesi lähtuvalt nende erivajadustest.
  3. Meil kõigil on vajalik teha aktiivset koostööd tööandjatega nii riigi
  kui ka ettevõtluse, mittetulundusühenduste ja vabatahtlike tasanditel.
  4. Igal kohalikul organisatsioonil ja omavalitsusel peab olema ülevaade
  oma puuetega inimestest, nende probleemidest ja erivajadustest ning
  võimalused rakendada tööle puuetega inimesed ja puudega lapse vanemad.
  5. Töövõimetoetuse määramisel peab järjepidevalt lähenema puudega
  inimesele juhtumipõhiselt, kaasates eksperte, lapsevanemaid ja puuetega
  inimesi endid.


Jõudu ja tarkust tegutsemiseks meile kõigile soovides

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu nimel

Mare Abner
juhatuse esinaine
www.epnu.ee
 
----------------------- 
 
 Mina olen ka EPNÜL juhatuses, ja olen ka lihtsalt inimesena Marega nõus

Kommentaare ei ole: